Sözlükte "kamulaştırma" ne demek?

1. Kamulaştırmak eylemi, istimlak.
2. Devletleştirme.

Kamulaştırma kelimesinin ingilizcesi

n. expropriation, nationalization, compulsory purchase, confiscation, sequestration, socialization

Kamulaştırma nedir? (Felsefe)

Üretim araçları üzerindeki kapitalist mülkiyetin, sosyalist devrim süreci içinde, toplumsal mülkiyet’ e dönüştürülmesi, yani mülkiyet ilişkilerinin temelden değiştirilmesi.

Üretim araçları üzerindeki kapitalist özel mülkiyete son verilmesi, üretimin toplumsal karakteri ile, sahip çıkmanın özel mülkiyete dayalı kapitalist biçimi arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi ortadan kaldırır. Böylece üretim güçlerinin karakteri ile üretim ilişkilerinin karakteri arasında uyum sağlanmış olur (—» Üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin karakterine uygunluğu yasası). Kamulaştırmanın biçimleri-örneğin tazminatlı kamulaştırma ya da tazminatsız kamulaştırma- ve uygulamanın hızı, mevcut tarihsel koşullara bağlıdır ancak, üretim araçları üzerindeki özel kapitalist mülkiyet kamulaştırılmadan ve bu mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüştürülmeden, sosyalist toplumun kurulması olanaksızdır. İşte, yalnızca bu açıdan bakıldığında bile, bu zorunluk, devrimci sosyalist bir politikanın, tüm burjuva ve sosyal-demokrat reform politikalarından tartışmasız ayırt edilmesini sağlayan ölçüttür. Tarihsel açıdan bakıldığında, kapitalist sınıfın üretim araçlarının kamulaştırılması, aslında «mülksüzleştirenlerin mülksüzleştirilmesi anlamını taşır» (Marks). Çünkü kapitalist mülkiyet, küçük mal üreticilerinin ve serbest rekabette yenik düşen cılız sermaye sahiplerinin ellerindeki mülkiyetin, geniş ölçüde onlardan alınmasıyla doğmuş bir mülkiyettir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç